Zoeken naar een vorm aflevering 2

Het doel van de Conductors Band is iedereen te laten participeren bij het maken van muziek. Hoe voorkom je dat een improvisatie te moeilijk of te saai is? Hoe zorg je ervoor dat een dirigent de muzikanten effectief verschillende kanten op kan sturen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Door te experimenteren komt de Conductors Band steeds een stapje verder.

Al geruime tijd is er een constante factor is bij de aanpak van de Conductors Band. We spelen in een kring spelen en dat de dirigent in het midden staat. Sinds kort heeft de dirigent niet alleen gebaren tot zijn beschikking maar ook ‘Moods. In de cirkel gebruikt de dirigent gebaren. Stapt de dirigent uit de cirkel op een afbeelding , dan betekent dat voor de muzikanten “speel deze stemming”.

Jarenlang experimenteerden wij met gebaren. We introduceerden nieuwe gebaren om daarmee nieuwe mogelijkheden voor dirigenten en muzikanten te creëren tijdens improvisaties. Wij merkten dat hoe meer gebaren je verzint hoe lastiger de gebarentaal is te leren. Er komt dan een punt dat je door meer gebaren minder bereikt.

Bij de laatste voorstelling van 16 augustus 2020 zijn voor het eerst vier ‘Moods’ gebruikt. Deze stemmingen van muziek geven we weer met vier afbeeldingen met iconen die wij de naam hebben gegeven baby, droevig, blij en energiek.

Deze stemmingen liggen in de vorm van afbeeldingen op de grond in het midden van een kring van muzikanten. Bij elke afbeelding staat een aanwijzing voor percussionisten hoe je bij die ‘mood’ kunt spelen.

Als een dirigent op een afbeelding gaat staan, speelt de hele groep die ‘Mood’. Voor het veranderen van de ‘Mood’ van muziek stellen we een paar groepsleden verantwoordelijk. Als er kinderen aanwezig zijn, krijgen zij de taak om af en toe de ‘Mood’ van de muziek te veranderen.

Andere deelnemers (liefst volwassenen) krijgen de verantwoording over de gebaren. Wie deze gebaren gebruikt noemen we dirigent en deze persoon bepaalt wie wel of niet speelt. Ook kan een dirigent aan een muzikant met een gebaar vragen een solo te spelen of juist een begeleiding. We gebruiken nu minder gebaren en daarom is onze gebarentaal eenvoudiger te leren.

Aan het einde van een voorstelling/workshop, krijgt iedereen de kans zowel met gebaren als met ‘moods’ de groep muzikanten aan te sturen.
Er zijn al weer nieuwe ontwikkelingen op komst. Bij de volgende aflevering houden wij u daarvan op de hoogte.