Soleren op een MoodsCarpet

Soleren (instrumentaal of vocaal) leer je het beste met een band op de achtergrond. Een MoodsCarpet bied je de mogelijkheid om die vaardigheid thuis te ontwikkelen. Het MoodsCarpet van Rapucation begeleidt jou als je soleert waarbij je de ‘Mood’ ofwel van stemming van de begeleiding stuurt met je voet.

 

25 Scratch-programma’s met moods

Bij deze video is het MoodsCarpet aangesloten op één van de 25 Scratch-Programma’s van Rapucation met moods. Meer informatie over hoe deze aansluiting tot stand komt:
htttps://www.conductorsband.com/muzikale-tools/moodscarpet/

Deze 25 Scratch-programma’s kun je openen en wijzigen! De Scratch-programma’s met moods zijn te vinden bij: https://scratch.mit.edu/search/projects?q=rapucation
Deze programma’s zijn beschikbaar in alle toonsoorten en hebben allemaal vier geluidsbestanden die synchroon afspelen. Deze wav’s hebben deze kenmerken:

  1. Ze hebben hetzelfde akkoordenschema
  2.  Ze zijn precies even lang

Door tijdens het soleren op één van de vier afbeelding te gaan staan hoor je de bijbehorende wav met deze kenmerken:
wav van de Eenhoorn: licht + rustig
wav van de Uil: zwaar + rustig
wav van het Hondje: licht + druk
wav van de Specht: zwaar + druk
Bij elke wav hoort weer een andere manier van improviseren. Zie:
htttps://www.conductorsband.com/muzikale-tools/tools-4-moods/

In deze video is het MoodsCarpet aangesloten op het Scratch-Programma:
Moods | Misty | 40JazzBlues Eb. (de toonsoort is hier Es)
Zie https://scratch.mit.edu/projects/470075979/

Deelnemers aan een improvisatie met de Condutors Band gebruiken het MoodsCarpet om de muziek bij te sturen. Deze optie komt bij de al bestaande optie om bij te sturen met gebaren:
Gebaren – Conductors Band