Kwart rust

Met dit gebaar geef je een kwart rust aan.

Dit gebaar (0) is onderdeel van een serie van vijf gebaren (0,1, 2, 3 en 4) waarmee je met een code een ritme kunt samenstellen. Bekijk twee applicaties waarmee je een ritme kunt noteren in een driekwartsmaat of een vierkwartsmaat. Bekijk ook de app ‘In Tempo‘ die kan beoordelen op welk niveau jij een ritme kunt uitvoeren.

Dit gebaar is speciaal bedacht voor de Conductors Band.

Instructie voor de uitvoer

kwart rust

Breng een vuist naast je oor en sla deze kort en gecontroleerd naar beneden ter hoogte van de borst, als een soort hamerslag.

Voorbeeld

Bij het filmpje zie je zowel de kwart rust (0) als de kwart noot (1).

De dirigent telt het aantal gebaren dat hij of zij achter elkaar heeft getoond. Daarna telt de dirigent dat aantal af. In het onderstaande filmpje zie je eerst dat de dirigent drie gebaren laat zien, drie tikken geeft om af te tellen. Door dit ritme direct aansluitend te herhalen, ontstaat een 3/4 maat.

In tweede deel van het  filmpje zie je dat de dirigent vier gebaren achter elkaar toont en vervolgens vier tikken geeft om af te tellen. Door dit ritme direct aansluitend te herhalen, ontstaat een 3/4 maat. Door dit ritme direct aansluitend te herhalen, ontstaat een 4/4 maat.