Wat

Met deze serie ‘wat’ gebaren kondig je als dirigent aan wat de spelers gaan doen.  Het moment waarop de spelers daadwerkelijk doen wat je van ze vraagt, bepaal je met een ‘wanneer’ gebaar.

Doorgaan -Laat één of meer spelers doorgaan en vraag daarna de anderen te stoppen

Voordoen – Call respons

Solo 2 – Laat meerdere spelers tegelijk soleren

Hetzelfde 2 – Laat één of meer spelers een herhalend patroon spelen.

Met de nu volgende vijf gebaren geeft een dirigent een ritme door aan spelers.

Kwart rust (0)

Kwart noot  (1)

Twee achtste noten (2)

Achtste rust +  achtste noot (3)

Vier zestienden (4)

Hetzelfde 2

Doorgaan

Voordoen

Solo 2

0

1

2

3

4