Stoppen

Met de gebaren starten en stoppen bepaal je wanneer iemand wel of niet speelt. Er zijn twee enkelvoudige gebaren (Start of stop) en twee meervoudige gebaren (Starten of Stoppen).

Met het gebaar Stoppen (stop) bepaal je wanneer een groep gelijktijdig stopt of bepaal je precies het moment waarop één persoon stopt.

Stop

Instructie voor de uitvoering

Dit gebaar gebruik je als je één persoon wilt laten stoppen. Strek een arm vooruit met de handpalm omhoog. Je duim is nu naar buiten gericht. Draai je hand om en maak een vuist. Je duim is nu naar binnen gericht.

Dit gebaar is afkomstig uit de praktijk van de orkestdirectie.

Stoppen

Instructie voor de uitvoering

Strek je armen naar voren en houd je handpalmen omhoog ter hoogte van je borst. Je duimen wijzen nu naar buiten. Dan draai je je handen om en maak je een vuist. Je duimen zijn nu in het midden.

Deze gebaar is afkomstig uit de praktijk van de orkestdirectie.

Video

Klik op de afbeelding hierboven voor een video waarin je ziet hoe een dirigent het gebaar voor stoppen gebruikt.

Zelf een partituur maken kan met deze app.