Stilte

Met dit gebaar voor stilte, genaamd ‘Vuurtoren’, vraag je de hele groep op een vriendelijke manier om aandacht.

Instructies voor de uitvoer

Draai met je bovenlichaam en kijk je iedereen één voor één recht aan. Laat je blik, net als een vuurtoren langs de horizon, langs de groep glijden. Voorkom daarbij dat je je fixeert op één groepslid. Neem voor dit gebaar ongeveer zes seconden de tijd. Als het al vrij rustig ik kan het gebaar korter.

Waarom is dit gebaar effectief?
In de praktijk blijkt dat je als groepslid, ook al zie je het gebaar niet, wel merkt dat de anderen opletten en stil zijn. Daar sluit je je dan bij aan.

Achtergrond ‘vuurtoren’

Bij het maken van het Vuurtoren gebaar voor de Kizzo Band was het criterium dat het gebaar geen militaire uitstraling zou hebben. Daarom zocht Johan ’t Hart naar een klein gebaar. Een aanknopingspunt bleek een verhaal van zijn vader. Maarten ’t Hart, tevens grootvader van Wietske Tijssen, wilde in de tweede wereldoorlog niet in de wapenindustrie werken. Daarom is hij in de oorlog ondergedoken. Hij droeg in die periode een speldje met een afbeelding van een gebroken geweer, een geweer dat niet kan schieten. De afbeelding van zo’n speldje komt terug in het gebaar van de vuurtoren. De geknakte hand symboliseert het opengeklapt geweer.

Het nu volgende citaat is afkomstig van deze site: https://www.rijnmond.nl/nieuws/108763/Gebroken-geweertje-symbool-van-vrede

“Het ‘Gebroken Geweertje’ is een beweging die tijdens het Interbellum (de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog) ontstaat en een sterkte groei kent in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog. Het gebroken geweer is het internationale symbool voor dienstweigeraars en gewetensbezwaarden en in Nederland en België een symbool voor pacifisme.”