Solo direct

Met dit gebaar geeft de dirigent een speler de gelegenheid te soleren, zich muzikaal te onderscheiden van de rest van de groep. Daarbij is het de bedoeling dat de solist opvalt. Speel daarom luider dan de anderen, de anderen kunnen meehelpen door iets zachter te spelen. De dirigent kan de overige spelers ook vragen zachter te spelen zodat de solist goed hoorbaar is.

Instructie voor de uitvoering

Hou je hand op je schouder, ten teken dat iemand iets belangrijks gaat doen en maak tegelijkertijd het start gebaar.

Dit gebaar is speciaal bedacht voor de Conductors Band.

Voorbeeld 1

De dirigent laat de drie muzikanten na elkaar starten. Vervolgens nodigt de dirigent met het Solo gebaar de muzikanten één voor één uit om een solo te spelen.

Voorbeeld 2

Dirigent laat spelers afwisselend een begeleidend figuur spelen of geeft gelegenheid voor een solo.