Direct

De gebaren uit deze serie hebben een kleur. Als een dirigent een gebaar gebruikt uit deze serie, is het effect van dat gebaar direct te merken. Op deze gebaren volgt geen ‘wanneer’ gebaar.

Stilte (Groene  pijl) Stilte maakt het mogelijk geconcentreerd te werken.

Harder, (Blauwe pijl)

Zachter , (Blauwe pijl)

Hetzelfde (Blauwe strepen) Alles nadoen wat de dirigent doet.

Solo (Rood kader) Jij staat centraal!

Kort, (Zwarte strepen) Een korte klank

Lang, (Zwarte strepen) Een lange klank

Stilte

Harder

Zachter

Hetzelfde

Solo

Kort

Lang