Motor

Johan ’t Hart,

De ‘Motor’ is werkvorm waarbij vier (volwassen) deelnemers een kleine kring vormen. Door de rollen die ze vervullen neemt de muziek vanzelf een vorm aan.

Hier ziet u een video waarin vier spelers steeds van rol wisselen en waarbij een dirigent in hun kring stapt en de motor stop. Vervolgens stapt hij uit de kring. Dat is voor de spelers in de kring een teken om van plaats en van rol te verwisselen. Deze opname is gemaakt in januari tijdens een workshop aan studenten van de opleiding Docent Muziek in Groningen.

Deze is werkvorm een variatie op een idee van Steven Bolarinwa uit Duitsland en Patricia Zancanaro uit Australië. In oktober 2019, tijdens een cursus van Musicians Without borders genaamd ‘Training of trainers’ in Ede, demonstreerden ze deze werkvorm.

Hieronder het stop gebaar dat de dirigent maakt om de motor uit te zetten:

In de onderstaande afbeelding zie je een beschrijving van de vier rollen van de motor: